niekulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ne fenomeny? Mamy zatem do czynienia z problemem motywacyjnym i z koniecznością konstrukcji ścisłych kryteriów uzasadniających takie podejście. Konstruktywistyczna koncepcja unika tej trudności, oddzielając fenomeny kulturowe od niekulturowych na poziomie i poprzez kryterium definiowanej funkcjonalnie znakowości, rozwiązując przez to problem tego, czym kultura jest, za pomocą postulatu konstruktywizmu. Znaczy to, że opiera się na tym, co w danej kulturze w danym czasie posiada charakter znaku, a co go nie posiada, ale w innym stanie systemu i/lub w innym czasie może go znowu posiadać. W ten sposób z ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.