niekwestionowalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do niedawna sprzeczne z jej tradycją, tj. z jej paradygmatem badawczym. Obecnie można je stosować nietradycyjnie, np. w ramach schematu optymalizacji czy programowania dynamicznego. Lecz pewne minimum aksjologiczne musi być wtedy niekwestionowalnie, tj. jakby aksjomatycznie przyjęte, czyli okazują się pewne wartości („wartość życia” jako „autoteliczna”) do niczego poza sobą nieredukowalne. Wynika to po prostu z niezbywalnej służebności wszystkiego, co może uchodzić za instrumentalną wartość. Tak tedy implikuje każda wartość taka nieuchronnie jakąś wartość autonomiczną, czyli właśnie do niczego nieredukowalną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.