nielabialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odnotowany na marginesie przez autora fakt, że niemieckie przednie samogłoski labialne substytuowane są w rosyjskim przez odpowiednie tylne z palatalizacją poprzedzającej spółgłoski (s. 148), daje się objaśnić tym, iż dla samogłosek rosyjskich relewantna jest korelacja labializacji, a związane z nią poziome położenie języka jest redundantne: labialne są zawsze tylne, a nielabialne — przednie3. Stąd substytutem niemieckiej przedniej samogłoski labiálnej jest w rosyjskim labialna tylna, a przednia artykulacja pierwowzoru zostaje tu zrekompensowana poprzedzającą palatalnością, dającą ten sam efekt akustyczny (jasność). Podobne gawisko występuje również w bułgarskim, także w piśmie, por. niem. Goethe — bułg. Tboxe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.