nieliberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zgodnością tą jest objęta tylko tak szczupła sfera życia, aby jej zakres jeszcze wystarczał do utrzymania społeczeństwa. Wykraczanie poza tę możliwie najciaśniejszą granicę i rozszerzanie jej byłoby uważane za zbędne, nieliberalne krępowanie jednostki. To też nic dziwnego, że pedagogika liberalistyczna zawsze tylko cieniutką ścianką była przegrodzona od pedagogiki anarchistycznej, głoszącej zasadę początkowego chaosu w klasie, z którego z czasem wyłoni się porządek i wzajemne ustępstwa wytworzone przez samych uczniów, bez interwencji nauczyciela. Ograniczenia te nie przekraczają roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muzeum - Muzeum (Lwów)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.