niematematycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słusznie twierdzi prof. Skrzywan, że „przecie postęp wiedzy w chwili obecnej nie odbywa się drogą odkryć, jak to było 100—150 lat temu. Warunkiem jego jest zarówno w fizyce jak w psychologii uściślenie poznania, co dokonywa się przez matematyczne sformułowanie hipotez, przez statystyczne ich usprawiedliwienie". Subtelne rozróżnienie terminologiczne, to tylko gra słów, pomocna owszem w rozumieniu myśli ujętych niesfornie, niematematycznie, choć n.kt nie sugeruje, że ujmowanie aksjornatyczne jest zadaniem prostym i łatwym. Trzeba porządnie przysiąść fałdów, by metodę aksjomaty zacji poznać, a tym bardziej potrafić zastosować w dziedzinach takich jak nauki społeczne i psychologiczne. Wymaga to w pewnej mierze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.