niemiarowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Największy udział mają związki o charakterze przenośnym wynikającym najczęściej z rozszerzenia znaczenia czasownika, który w języku ogólnym ograniczony jest do wykonawców osobowych, np.: — silnik krztusi się 'silnik przerywa, pracuje niemiarowo' (NR 290,311) (BS 85); silnik łapie 'zaczyna prawidłowo pracować' (SM 70); panewki grają 'słychać stuk panewek powodowany ich wyeksploatowaniem' (SM 129); hamulce poszły spać 'nie działa układ hamulcowy' (NR 326); silnik zagadał 'silnik zapalił7 (BS 39); silnik zagrał basowo 'silnik zapalił i zaczął regularnie pracować' (SM 91); amortyzatory siadają 'obniżają się maksymalnie wskutek dużego obciążenia' (NR 324); silnik przekrztusił się 'zaczął pracować regularnie, bez przerywania' (BS 51, 37); W tej grupie pojawiają się również frazy, w których jeden ze składników jest nacechowany stylistycznie, np.:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.