niemiec-kucharz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W koszarach wśród polskich żołnierzy narastała nienawiść do pozostałych Niemców i szukali oni sposobności do bójek. Pamiętam, raz pobito Niemca-kucharza. Wyżywienie otrzymywaliśmy z wspólnego kotła, tak zorganizowane, aby w czasie wydawania posiłków nie spotykać żołnierzy-Niemców. Żołd otrzymywaliśmy co dekadę, wypłacany przez szefa naszej kompanii w ustalonej wysokości, jak w armii niemieckiej, tj. 3 marki na 10 dni dla sze...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Tokarski, Lesław, Ziołek, Jerzy (wyb.) 1970. Wspomnienia powstańców wielkopolskich, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.