niemiecko-ewangelicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) władze serbskie powołały na zastępcę bana, czyli wojewody, Niemca, przy czym jego podległość władzy Nedicia była formalna. Ludność niemiecka otrzymała w Banacie szereg przywilejów, a jako grupa miała od jesieni 1943 r. status osoby prawnej. Podobnie kształtowała się sytuacja Kościoła niemiecko-ewangelickiego. Straż Banacka (Banater Staatswache), licząca 1300 tamtejszych Niemców, stanowiła co prawda organ ministerstwa spraw wewnętrznych Serbii, jednakże podlegała dowódcy niemieckiej policji w Belgradzie. Istniała tam też paramilitarna organizacja Deutsche Banater Mannschaft. W 1942 r. w Banacie nastąpił zaciąg Niemców do Waffen SS...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.