niemiecko-grecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ekspansywność niemiecka na polu gospodarki wyraziła się także w handlu zagranicznym. W tym zakresie ważnym narzędziem okazała się spółka niemiecko-grecka (Deutsch-Griechische Warenausgleichgesellschaft „Degrises”) oraz włosko-greckie „Sacig”. W pierwszej połowie 1942 r. import z Włoch wyniósł w Grecji 13%, podczas gdy z Niemiec 30%, eksport zaś odpowiednio 5% i 88%...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.