niemiecko-kanadyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tern się tłumaczy zdecydowane stanowisko, jakie wobec projektów niemiecko-kanadyjskich zajęte zostało przez szereg państw. W dniu 27 lutego złożona została w Paryżu nota Polski, Grecji oraz państw małej Ententy, w której wymienione państwa wypowiadały się m. i. przeciwko wszelkim zmianom w sensie rozszerzającym dotychczasową procedurę mniejszościową. W razie wprowadzenia przez Ligę Narodów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.