niemiecko-kaszubski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Naszkicowany wyżej obraz kolonizacyjny i proces wzajemnych wpływów niemiecko-polskich i niemiecko-kaszubskich uległ zasadniczym zmianom z chwilą objęcia ziem pomorskich przez państwo pruskie. W okresie polskim niemczyzna postępowała — ogólnie rzecz biorąc — na terenie gdańskim oraz wzdłuż Wisły, wreszcie okolice Noteci stawały się niemieckie. Pas notecki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabrocki, Ludwik 1980. U podstaw struktury i rozwoju języka. At the Foundation of Language Structure and Development, Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.