niemiecko-patriotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W społeczeństwie łódzkim, złożonym z ludności polskiej, żydowskiej i niemieckiej stowarzyszenia kształtowały się według pewnych cech charakterystycznych, typowych dla każdej z tych narodowości. Najwcześniej pojawiły się stowarzyszenia niemieckie, w których przeważały elementy wojskowo-sportowe, o treści niemiecko-patriotycznej, a nawet — jak to przedstawię niżej — o treści mocarstwowo-niemieckiej. Stowarzyszenia żydowskie nie wykraczały poza sprawy religijne i samopomocowe, przy czym jedne i drugie utożsamiały się często. Stowarzysze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbankiewicz, Jerzy 1970. Muzy przy krosnach, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo