niemiecko-reformacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) domości i filozofii“, musiał więc wyrażać jej jednostronność. Filozofia — twierdził Cieszkowski — osiągnęła w Heglu swe stanowisko klasyczne; przekroczenie tego stanowiska postulowane przez „filozofię czynu“ będzie dla filozofii tym, czym romantyka dla sztuki: dla filozofii jako takiej „zestąpieniem z wyżyny“, aczkolwiek dla ducha w ogóle „olbrzymim wzniesieniem“49. Analogiczny wywód znajdujemy u Hercena: „Nauka (tj. filozofia — A. W.) była dla niemiecko-reformacyjnego świata tym, czym sztuka dla świata helleńskiego'. Ale ani sztuka, ani nauka nie mogły być jedynym środkiem w pełni zaspakającym wszystkie potrzeby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.