niemieckoliberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podobni: żywi, weseli, uprzejmi, inteligentni i ogromni jak wieże. Kiedy Czapski urodził się w Pradze, premierem Austrii był Polak, Kazimierz Badeni, osobiście rywalizujący z Franciszkiem Thunem, choć był zwolennikiem tej samej polityki, uprawianej „w interesie Czechów”, jak ją krótkowzrocznie określali jej niemieckoliberalni przeciwnicy. Obaj starali się o uczciwe wyrównanie interesów czeskich i niemieckich w Czechach, przede wszystkim wspierając znaczenie czeskiego jako języka urzędowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZLit - Zeszyty Literackie (Paryż ; War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.