niemieckonarodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hitler przeholował. Zraził sobie nie tylko klikę Hindenburga, ale także swoich protektorów, którzy finansowali jego imprezy. Zaniepokoili się oni nie tylko jego ambicjami, lecz także zapowiedziami zbyt daleko idących reform socjalnych. Do licznego grona niezadowolonych należał także lider niemieckonarodowy, Hugenberg, magnat prasowy wywierający wpływ na kilkaset dzienników, które popierały dotąd ruch narodowosocjalistyczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cygański, Mirosław 1978. SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925-1945, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.