niemieckorosyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Borodziula legalnie pracował na parafii w Witebsku, Bieszenkowicach, w Kamiennem i Hubinie. Ofiarą terroru stalinowskiego padli pozostali przy życiu kapłani, których pozamykano, a kościoły albo przeznaczono na cele świeckie, albo uległy stopniowej dewastacji. Jeden z kościołów w Witebsku został zamieniony na muzeum, natomiast kościół w Połocku stał opuszczony aż do 1941 roku11. W Mohylowie tuż po wybuchu wojny niemieckorosyjskiej w 1941 r., katolicy odzyskali katedrę i funkcjonowała ona przez jakiś czas...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ewangelia 1988. Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowo-europejskie. Śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Po­l­ski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.