niemiejsce

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Przedwiośniu na szczególną uwagę zasługują „szklane domy”, lekceważone, ośmieszane jako utopia. Dlaczego? Czy utopia zasługuje na drwiny? Nazwę utworzył Tomasz Morus i zastosował w tytule swego dzieła dla podkreślenia, że przedstawia stosunki w „niemiejscu” jak należałoby przetłumaczyć dosłownie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.