niemielinizowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_732.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) W obrębie mózgu i rdzenia osłonki są utworzone przez komórki gleju (—► glejowa tkanka), zaś poza ośrodkowym układem nerwowym — przez tzw. komórki Schwanna; wydłużone komórki Schwanna mogą tworzyć osłonkę ze swojej plazmy — tzw. osłonkę Schwanna (mówimy wtedy o aksonach niemielinizowanych, czyli bezrdzennych), albo z substancji lipoprotsidowej zw. mieliną — tzw. osłonkę mielinową lub rdzenną (aksony zmielinizow-ane, czyli rdzenne). Skupienie większej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.