niemielinizowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obrębie mózgu i rdzenia osłonki są utworzone przez komórki gleju (—► glejowa tkanka), zaś poza ośrodkowym układem nerwowym — przez tzw. komórki Schwanna; wydłużone komórki Schwanna mogą tworzyć osłonkę ze swojej plazmy — tzw. osłonkę Schwanna (mówimy wtedy o aksonach niemielinizowanych, czyli bezrdzennych), albo z substancji lipoprotsidowej zw. mieliną — tzw. osłonkę mielinową lub rdzenną (aksony zmielinizow-ane, czyli rdzenne). Skupienie większej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.