niemierzalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednakże istnieją równocześnie cechy wyraźnie jakościowe, których wyrazić liczbowo się nie da, np. występowanie lub brak rodząjnika w języku (można by tu co prawda przyjąć zmienną skokową o wartościach 0 i 1, ale zabieg ten stanowiłby niepotrzebną matematyzację). W ogóle sądzić należy, że cała typologia języków oparta na różnicach w kategoriach fleksyjnych wykorzystuje właśnie cechy niemierzalne. Bardzo trudno jest skwantyfikować opozycje w kategoriach czasu, trybu, rodzaju, osoby, przypadku, bo różnice te mają przede wszystkim charakter jakościowy, a klasyfikacja języków świata według kategorii fleksyjnych to przecież bardzo ważny dział typologii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.