niemieszkanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. „Komendanci” domowi i inne tego rodzaju władze rekrutują się siłą rzeczy z mieszkańców danego domu, są mianowani przypadkowo lub protekcyjnie, mają w kamienicy swoje sympatie i antypatie i nimi się w swej działalności powodują. Nie można absolutnie być ich pewnym, a i kontrola nad nimi jest uniemożliwiona. Należałoby moim zdaniem zamiast tego mianować ludzi pewnych, dobrze znanych, którzy w razie niemieszkania w danym domu mogliby tam otrzymywać przydział kwaterunkowy. (Dzisiejsza migracja sprzyjałaby temu.) 3. Należałoby już teraz przeprowadzić rekwizycję zapasów żywnościowych u ludności prywatnej. Doskonale oceniam wszelkie związane z tym trudności, sądzę jednak, że nasza sytuacja aprowizacyjna i względy natury moralno-pedagogicznej nakazywałyby rekwizycję taką zorganizować i przeprowadzić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Getter, Marek, Janowski, Andrzej (wyb. i oprac.) 1974. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. 2. Archiwalia, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.