niemieszkaniec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wnioski z tych zestawień są następujące: jeżeli weźmiemy pod uwagę dawny i obecny stosunek ilościowy członków mieszkańców do członków niemieszkańców (przed wojną % niemieszkańców, obecnie 51% niemieszkańców), rozproszenie wielu członków po całe, Polsce, co b. zaważyło na procencie obecnych na zebraniach, stwierdzić można, że jest już dużo lepiej w porównaniu z r. 1945 i zbliżamy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.