niemomentowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) konany (por. Comrie 1976,112) (...) W każdym razie angielskiego aspektu progresywnego, francuskiego imperfectum, słowiańskiego aspektu niedokonanego oraz podobnych aspektów innojęzykowych - trwałego (IV), niemomentowego (V) lub progresywnego (VII) - można przy historycznym sposobie opowiadania użyć do przedstawienia stanu lub procesu, w którego obrębie umiejscawia się jakąś inną sytuację, przedstawioną jako wydarzenie. Możliwość tę ilustrują zdania następującego typu (por...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.