nienabalsamowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tarzu zawołał: „I kości te kosztowały matkom tyle trosk i starań na to tylko, ażeby teraz nimi grać w kręgle?!...” Ale dosyć tego melancholizowania; wszyscy pójdziemy spać nienabalsamowani. Dlaczego ja wpadam w smutek, kiedy piszę do Ciebie, droga? Czy z wszystkich zachceń, z wszystkich pamiątek dawnych robi się ta smutna harmonija, która mi dyktuje dziwnie brzmiące frazesy? — Kie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Słowacki, Juliusz 1990. Dzieła wybrane. T. 6. Listy do matki, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.