nienachlany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Potrzebuje, potrzebuje, nienachlane takie, bodaj pękła od przeżarcia. Dobrze sama wiesz, ile jej stary, a i synalkowie łososia latoś naciągnęli. Gdzieś tam na końcu świata dobre ludzie od ust sobie odejmują, żeby nas wspomóc w tej biedzie, a taka przychodzi i żebraczkę udaje...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Indelak, Jacek 1986. Światowstręt, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.