nieneofilologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na szczególną uwagę zasługuje część druga książki. Zawdera ona ponad sześćdziesiąt tekstów i kilkanaście wierszy przeznaczonych do samodzielnego czytania. Jest to najwartościowsza część książki z przyczyn następujących: a) 	Celowość wprowadzenia w polskich szkołach wyższych obligatoryjnej nauki języków obcych na kierunkach nieneofilologicznych jest uzasadniona jedynie koniecznością przygotowania studentów do ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PRus - Przegląd Rusycystyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo