nieobozowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W roku 1960 dokonano pierwszej próby zorganizowania w skali doświadczalnej nieobozowych „wakacji drużyn miejskich”. Pozytywne rezultaty tego doświadczenia wskazują na możliwość ogarnięcia tą formą wypoczynku letniego znacznych rzesz młodzieży miejskiej, nie wyjeżdżającej na kolonie i obozy. Łącznie w harcerskim nieobozowym lecie w miastach i miasteczkach wzięło udział w 1960 r. ponad 100 tys. dzieci...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.