nieobsianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tymczasem władze centralne odstąpiły od swej poprzedniej decyzji o odłożeniu parcelacji w województwach zachodnich na okres późniejszy24. W połowie marca 1945 r. KC PPR uznał, że złożone problemy ludnościowe na terenach zachodnich nie mogą decydować o terminie wykonania reformy rolnej. „Mimo to że znaczna liczba wysiedlonych chłopów nie wróciła na swoje [tereny]”, KC PPR, biorąc pod uwagę „pęd mas chłopskich do ziemi” oraz groźbę nieobsiania areału folwarków, polecił przeprowadzić parcelację przed rozpoczęciem wiosennej kampanii siewnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Słabek, Henryk 1978. Polityka agrarna PPR. Geneza, realizacja, konsekwencje, wyd. drugie poszerz., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.