nieociągany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) względu nieukontentowanie okazała”. Ostentacje terroryzmu carskiego polegały na tym, że skazanych uczniów wywieziono w południe (chociaż Witkiewicza wysłano w drugiej grupie, przed północą; odprowadzał ją tłum jeszcze liczniejszy niż pierwszą) oraz: „Powózki umyślnie oddalono od odwachu o kroków półtorasta, aby okuci, nie przywykli jeszcze do nowych i nieociąganych kajdan, wlekli się do nich powoli i z trudem.”22 Edward Massalski, jeden z filaretów, tak wspomina widowisko straszenia wszystkich potencjalnych ofiar przez oprawców: ,Ażeby i wileńskie szkoły odzwyczajały się od złego ducha, który opanował dzieci w całej Litwie, ukazywano im przykład kary wymierzonej na przestępcach. Między tymi wzbudzały litość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janion, Maria 1990. Życie pośmiertne Konrada Wallendroda, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.