nieodbicie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bądź co bądź, czy to węzłem tych paroletnich ściślejszych stosunków ze znakomitymi mężami naszymi z końca 15go wieku, czy zasługą wpływu, jaki miał na upowszechnienie u nas literatury starożytnej, czy nawet przykrem wspomnieniem nieprzychylnych o Polsce sądów, nazwisko Konrada Celtesa nieodbicie jest połączonem z dziejami oświaty i literatury naszćj. Tymczasem Historye Literatury Polskićj mało o nim wspominają, ograniczając się na wyrażeniu , że był Polsce nieprzychylnym, a nie wchodząc ani w szczegóły jego życia, ani w bliższe ocenienie jego mnogich pism i nieustannych zabiegów literackich. Jeden...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.