nieodebranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odbywały się w niektórych przynajmniej okolicach. W materiałach wydanych przez Chomętowskiego znajdujemy następujące dwie notatki: pierwszą pod 1557, z której dowiadujemy się: „tegoż roku w siole Chrabołach było spustoszałych włók 11, z których poddani pouciekali na imiona ci: Maciej Kominek włóka 1, Maciej Gudon włóka 1, Aszkotwanow icz. .. Sieńko Oniknewicz, Iwan Zabieżanin, Loszko Łązowski, Tomek Aponowicz, Andrzej Pizon, Zienko Łązowski, Matias Scibalka, Stasiuk Koleśnik“ (s. 253). Druga z 1558 r., podobnie donosząca o nieodebraniu czynszów od poddanych knyszyńskich mówi: „Item w siole Chraboły dla ulbóstwa poddanych z włók 4 czynsz nie był wybrany, na imię od tych: Czisko włóka 1, Stani i Cie*ślino włóka 1, Andrzej Snopek włóka 1, Andrzej Pizon włóka 1“ (s. 254). Otóż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.