nieodegranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 24 Nazwisko Hegla nie pada wprawdzie nigdzie w dotychczasowych badaniach nad historiozofią Witkiewicza (tak zresztą, jak i trudno je znaleźć na kartach pism autora Niemytych dusz), wydaje się wszakże, że przywołanie go w tym miejscu może posłużyć próbie ujęcia dość rozstrzelonych uwag Witkiewicza na temat „nieodegrania” przez Polskę „dziejowej misji” w pewną względnie spójną całość. Czy w ogólnym rachunku próba taka jest słuszna — rzeczą dalszych, przede wszystkim filozoficznych, badań jest orzec. Już zresztą po napisaniu prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Witkiewicz, Stanisław Ignacy 1975. Narkotyki. Niemyte dusze. Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.