nieodwracalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 49a WYKŁAD XL I W reakcji tej należy odróżnić dwie fazy: w pierwszej zarazek jest zobojętniony, ale nie zniszczony, i w tej fazie proces jest odwracalny; w drugiej fazie zarazek jest nieodwracalnie zobojętniony, a zatem prawdopodobnie zniszczony. Długotrwałość I fazy zależy od koncentracji przeciwciał. Obowiązuje tu następujące prawo ilościowe: stosunek cząsteczek nieczynnych do czynnych przy danej koncentracji surowicy jest niezależny od koncentracji virusa, jest odwrotnie proporcjonalny do stężenia surowicy. A...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.