nieodwracalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieskończona. Z tego wynika, że zamiana materji w promieniowanie jest procesem jednostronnym, albo jak się to mówi w technice „nieodwracalnym”. Materja może się zamienić w promieniowanie, ale w obecnych warunkach odwrotny proces jest niemożliwy. W końcu przyjdzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jeans, James H. 1930. Eos czyli granice astonomji, przekł. J. Sujkopwska, Warszawa : Bibljoteka Groszowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.