nieokadzony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie bój się... Boga badał mistrz mój dziwy, I Bóg przyodział go jaśnią swej chwały: Ale Bóg wielki, ale Bóg prawdziwy, Bóg z pod sklepienia niebios, nieskarlały, By się mógł zmieście w ciasne tumu ściany, Nieokadzony Bóg, nicośpiewany!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szujski, Józef 1887. Dzieła. Wydanie zbiorowe. Ser. 1. T. 4. Dramata. T. 3, Kraków : Druk. „Czasu”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.