nieopierzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dionizjusz Laertios, autor dzieła pt. Żywoty i poglądy tych, co się odznaczyli w filozofii, przypisuje Platonowi sformułowanie następującej definicji: „Człowiek jest to żywina mająca dwie nogi, a nieopierzona.” „Dwie nogi” miały służyć do tego, aby odróżnić człowieka od zwierząt jako czworonożnych, a „nieopierzenie” miało odróżnić go od ptaków. Tradycja głosi, iż twórca szkoły cyników, Antystenes, który nie wierzył w wartość poznawczą eksplikacji słownych, postanowił obalić tę definicję przy pomocy dowodu rzeczowego: przyniósł mianowicie Platończykom oskubanego koguta i rzucił go im wzgardliwie ze słowami: „Macie swojego człowieka.”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1971. Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.