nieostensywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stu dominacji podmiotu interpretującego? Tę obiekcję można odrzucić zauważając, że czynię „swoim własnym” nie coś mentalnego, a więc nie intencję innego podmiotu, ani też czyjś jakoby ukryty za tekstem zamysł. To raczej tekst roztacza przed sobą za pomocą nieostensywnych odniesień pewną projekcję świata, jakąś propozycję „byciaw-świecie”. Nie chcę twierdzić, że podmiot, który już opanował swoje własne „bycie-w-świecie”, dokonuje projekcji treści apriorycznych swego rozumienia i wnosi je w tekst; przeciwnie, twierdzę, że przyswojenie jest procesem, przez który odsłonięcie nowych sposobów istnienia — albo, jeżeli ktoś woli Wittgensteina od Heideggera, nowych „form życia” — daje podmiotowi nowe zdolności poznania siebie. Jeśli odniesienie tekstu jest projekcją...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ricoeur, Paul 1989. Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.