nieotwartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jako podstawę podziału materiału nazewniczego na mniejsze grupy proponuję przyjąć jako punkt wyjścia otwartość, względnie nieotwartość, tzn. możliwość powstania, czy też tworzenia nowych formacji pochodnych, i to na dwu płaszczyznach: 1. leksykalnej, 2. morfologicznejj Otóż biorąc za podstawę kryterium leksykalne z jednej strony, z drugiezaś kryterium morfologiczne, przyporządkowane zasadzie naczelnej otwar...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.