nieoznakowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Formy drugiej osoby 1. mn. czasownika przy zwracaniu się do jednej osoby używamy w języku polskim tylko w niektórych środowiskach, a więc: wśród towarzyszy partyjnych (np.: Towarzyszu, czy wystąpicie na zebraniu w tej sprawie?); w wojsku i milicji (np.: Szeregowy Kowalski, zgłoście się natychmiast do dowódcy)’, po wyrazie obywatel (np. i Obywatelu, dlaczego przechodzicie przez jezdnię w miejscu nieoznakowanym?); wśród ludności wiejskiej (np.: Czy byliście w gminie, sołtysie 1), aczkolwiek i tu obserwujemy tendencję do zanikania tej formy na rzecz proszę pana, proszę pani...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka ro­syjskiego, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.