niepercepcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mogące rywalizować ze zwykłym widzeniem. Wraz ze sztuką abstrakcyjną malarstwo zbliża się do nauki — kwestionuje bowiem formy percepcyjne przez odniesienie ich do niepercepcyjnych struktur. Graficzne ujęcie świata dokonuje się — także i w tym przypadku — przez radykalne zakwestionowanie bezpośredniości. Malarstwo zdaje się już tylko „tworzyć”, a nie „odtwarzać”. Nawiązuje ono...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ricoeur, Paul 1989. Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.