niepobieranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zestawienie brzmienia przepisu art. 23 ustawy dróg., z brzmieniem art. 31 o fin. kom. przemawia, według mego mniemania, również przeciw tezie ,przyjętej przez N. T. A. Art. 31 bowiem nałożył na związki komunalne obowiązek pobierania specjalnych dopłat od pewnej kategorji osób na pokrycie kosztów założenia i utrzymania urządzeń dobra publicznego, orzekając w p. 4 tegoż art., że niepobieranie tych dopłat, a pokrywanie kosztów z ogólnych funduszów samorządowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.