niepokonywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) REZYGNACJA [łac.], psyclwl. jeden z mechanizmów obronnych -* jaźni, polegający na zaprzestaniu dążenia do realizacji jakichś pragnień, tendencji czy potrzeb i osiągnięcia okre nego celu, wskutek natrafienia na niepokonywalne dla danej jednostki przeszkody (-> frustracja); r. występuje zwykle w połączeniu z innymi mechanizmami obronnymi, w szczególności łącznie z objawami —> regresji, i towarzyszy jej na ogół zły stan emocjonalny (depresja, smutek, przygnębienie) lub nadpobudliwość uczuciowa...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.