niepokrewny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zasady porównawczego opracowywania materiału nie ' tylko języków pokrewnych, ale i niepokrewnych, nie tylko < pełnych wyrazów jako odrębnych jednostek znaczeniowych, ale i ich części, jeśli na wcześniejszym stopniu rozwoju języka stanowiły one pełne jednostki znaczeniowe, w istocie słuszne, przez M. Marra zostały wypaczone wskutek anty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.