niepolarnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) krążyły jednocześnie około dwu słońc. Jeżeli owe wspólne elektrony pochodzą od obu atomów ze sobą związanych, to mówimy o wiązaniu przez wartościowości główne; jeżeli wspólne elektrony zostały dostarczone przez jeden ze związanych atomów, to mówimy o wiązaniach koordynacyjnych. W cząsteczkach związanych niepolarnie atomy są sprzężone za pomocą owych wspólnych elektronów krążących, a zatem przez siły elektrodynamiczne, w przeciwieństwie do wiązań jonowych, opierających się na siłach elektrostatycznych. Wobec złożonej budowy atomów, ładunki dodatnie i ujemne mogą być rozmieszczone nierównomiernie, tak że na jednym końcu przeważa nabój dodatni, na drugim ujemny. Cząsteczka posiada wówczas moment dipolowy. Przykładem jest woda...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.