niepolichromowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powiadających larwom kózki (Hylotrupes baiulus). Wszystkie inne, liczne zresztą ślady na figurach oraz płaskorzeźbach pochodziły niewątpliwie z czasów odległych i wskazywały na działanie niszczycielskie kołatka (Anobium striatum L.). Surowe drewno części konstrukcyjnych oraz niepolichromowanych partii figur stanowiło naturalne wrota inwazji chrząszcza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.