niepolicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przeszłości wszakże aparat MSW narażany był stale na korozyjne oddziaływanie niepolicyjnego otoczenia, co powodowało rozprzężenie, korupcję, handel dewizami no i rozsypkę szeregów przy pierwszej lepszej konfrontacji z losem, np. w Poznaniu w 1956 roku lub w Gdańsku w 14 lat później. W ten sposób zostaje zrealizowany postulat pomarcowego docenta M. Moczara o „brance inteligentów z ludowym kręgosłupem”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.