niepolitykowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedstawiony im przez Tura, powitany zostałem sympatycznie od jednych, od drugich dość chłodno. Zbierali się tam bowiem przeważnie czartoryszczycy (jak sam Michalski) lub wcale niepolitykowcy, myślący przede wszystkim i jedynie o swym żołądku i możliwych na wygnaniu wygodach, ludzie zasługujący aż nadto, aby ich z Salustiuszem nazwać ctnimalici prona et ventri obnoxia 3 lub krócej po staropolsku każdego z osobna czteroma literami. Do tego tabakonisty,...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.