niepopsuty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) luty: ...długo się duch narodowy luty Bronił natury samej straszną siłą... (B. IV. p. II, w. 569 i 570); Mgdy już więcej takich niepopsutych Me dasz mi, Panie [...] Mało dziś takich — tak prostych a lutych! (B. V. p. III, w. 17—21; mowa o rycerzach Boi. Śm.), Wyraz w przykl. powyż. bez odcienia: srogi, okrutny — raczej: mocny, twardy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boleski, Andrzej 1951. Spośród słownictwa „Króla-Ducha”, Łódź : ŁTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.