nieporozumiewanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 12 Począwszy od r. 1896 w Towarzystwie wyłoniła się grupa członków zwalczająca politykę zarządu. Zarzucała mu ona m.in. nieporozumiewanie się z ogółem członków w podejmowaniu ważniejszych decyzji, dotyczących zwłaszcza spraw finansowych i budżetowych, krytykowała „Ogrodnik Polski” i postulowała założenie innego, tańszego własnego organu; szczególnie ostro atakowała zakupienie i zagospodarowanie Bagateli, co przyczyniło się do zadłużenia Towarzystwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jankowski, Edmund 1972. Wspomnienia ogrodnika, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.