niepozycjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 38 * * * * * * *38 Nie wyklucza to oczywiście innych, zwłaszcza nierefleksyjnych odmian „samopoznania”, w szczególności wzmiankowanej często przez R. Ingardena „intuicji przeżywania”, stosowanego przez Heideggera „rozumienia” czy spotykanej u S a r t r e'a „świadomości niepozycjonalnej”. Sądzę jednak, że wszystkie te ewentualne odmiany „samopoznania” są w jakiejś mierze podporządkowane poznaniu ściśle refleksyjnemu. Są to jednak już zbyt szczególne problemy, aby je tutaj szerzej rozwijać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.