nieprocesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieprocesowym — uczestnicy postępowania); 3) działalności sądu (w p.s. nieprocesowym sąd ma większą swobodę działania z urzędu); 4) formy, treści i skutków orzeczeń sądowych (w procesie zapadają co do istoty sprawy wyroki, a w innych kwestiach — postanowienia, w postępowaniu nieprocesowym wydawane są tylko postanowienia). Bez względu na tryb postępowania rozpoznawczego obowiązują w nim te same naczelne zasady —*■ procesowe; wydawane w obu trybach orzeczenia, mimo różnicy co do formy, mają tę samą moc prawną. Zanim konkretna sprawa cywilna zostanie roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.